Kort om meg

Jeg er Gestaltterapeut MNGF, medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og har sittet i Faglig etisk råd i foreningen siden 2017. Jeg har grunnutdanning, etterutdanning og veileder-utdanning fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Farfar til fem, far til to, bonus-pappa til tre og gift med en herlig kone.

Om terapiforløpet

Den første timen

Den første timen er det ofte litt travelt. Klienten har behov for å fortelle – spesielt hvis det er første gang han er hos en terapeut. Når timen nærmer seg slutten, tar vi en runde på om det kjennes OK for oss å jobbe videre sammen. Både du og jeg skal ha lyst til å dukke ned i din problemstilling, og jeg må vite at jeg har en innsikt og forståelse for det du presenterer.

Individuell terapi

I individuell terapi møtes vi èn til èn. Terapeut og klient avtaler hyppigheten av møtene, som oftest hver 14. dag i starten. Du bestemmer hvis du etter hvert ønsker lenger tid mellom samtalene, eller om du ønsker et opphold.

Parterapi

Vi liker best å være to terapeuter i parterapi. For å unngå at terapeutene skal bli «dommere», henvender paret seg i størst mulig grad til hverandre, og terapeuten(e) observerer og formidler hva han/hun opplever. Er vi to terapeuter, samtaler vi om det vi observerer mens paret lytter.

Varighet

En terapitime er 60 minutter. De siste 10 minuttene bruker vi til oppsummering, betaling og avtale neste time. Det er helt opp til deg hvor mange timer du ønsker. Noen kjenner seg ferdig etter noen få timer, mens andre kommer tilbake over flere år.  Ofte får vi spørsmålet «Synes du jeg trenger flere timer?», og svaret er at det er du som avgjør om du vil avtale neste time eller ikke.

Taushetsplikt

Jeg har taushetsplikt. I helt spesielle tilfeller, hvis jeg oppfatter at du representerer en vesentlig fare for deg selv eller andre, vil jeg gi opplysninger videre til politi, helsevesen eller barnevern. Så langt det er mulig vil jeg gjøre dette i samråd med deg, eller slik at du er informert på forhånd. Dette er i tråd med Lov om alternativ behandling av sykdom § 4 og Lov om helsepersonell kap. 5 §§ 21-25.

Avbestilling

Avbestilling av en time må skje senest en dag i forveien. Hvis du uteblir fra timen uten å varsle via telefon, SMS eller e-post, må du betale for timen. Hvis jeg skulle utebli fra en avtalt time, får du neste time gratis.

Avtaler

Tydelige avtaler er viktig for en trygg relasjon. Du skal være godt informert om min tilgjengelighet, og jeg informerer om når jeg avvikler ferie eller av annen grunn ikke er tilgjengelig. Jeg ønsker at vi møtes til avtalt tid og avsluttet timen presis.

Dokumentasjon

Som medlem av NGF, er jeg pålagt å dokumentere min praksis. Etter timene gjør jeg notater om timens forløp. Disse notatene kan du få se og gå gjennom sammen med meg når du måtte ønske det. Notatene er anonymisert og oppbevares kryptert og passordbeskyttet.

Lyst til å lete etter andre gestaltterapeuter?

Du finner gestaltterapeuter MNGF over store deler av landet. På NGF’s hjemmeside kan du søke etter fylke og sted for å finne en nær deg:

Finn terapeut på NGFO.NO

Timebestilling

Bestille time gjør du her

Personvernerklæring

Klikk her for min personvernerklæring.