Artikkelen om Klientjournalen er flyttet til mitt nettsted ExcelGuru.no:

Klientjournal for gestaltterapeuter