Praktisk Informasjon om gestaltterapi hos Ketil Øyesvold Melhus

Møtested

UkedagStedFørste timeSiste time
MandagBorg Helse, Pellygata 73, 1706 Sarpsborg09:0015:00

Dato og klokkeslett for timene
Dato og klokkeslett for neste time avtales ved avslutningen av timen
Jeg ønsker at vi møtes presis. Hvis du likevel skulle komme for sent, benytter vi resterende del av timen. Kommer jeg for sent, sitter vi en full time.

Avbestilling
Avbestilling av en time må skje senest en dag i forveien. Hvis du uteblir fra timen uten å varsle via telefon/SMS (97059606) eller e-post (ketil@gestaltterapi.me), må du betale for timen.

Timepris
Pris per klokketime er kr 650. Timen betales i kortterminal ved avslutningen av timen.

Varighet og avslutning
Vi har en «open ended» avtale, hvor vi avtaler time fra gang til gang.

Min tilgjengelighet
Jeg er tilgjengelig på Borg Helse i Sarpsborg på mandager og i Oscars gate 11 på torsdager. Jeg vil informere om når jeg avvikler ferie eller av annen grunn ikke er tilgjengelig. Ved spesielle behov kan vi avtale kontakt via telefon/SMS eller Skype.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 97059606
e-post: ketil@gestaltterapi.me
Skype: ketil.oyesvold.melhus
Web: http://gestaltterapi.me

Taushetsplikt
Jeg har taushetsplikt. Som medlem av NGF er jeg pålagt veiledning, og overholder også her taushetsplikten selv om jeg får veiledning på arbeidet du og jeg gjør sammen.
I helt spesielle tilfeller, hvis jeg oppfatter at du representerer en vesentlig fare for deg selv eller andre, vil jeg gi opplysninger videre til politi, helsevesen eller barnevern. Så langt det er mulig vil jeg gjøre dette i samråd med deg, eller slik at du er informert på forhånd. Dette er i tråd med Lov om alternativ behandling av sykdom § 4 og Lov om helsepersonell kap. 5 §§ 21-25.

Dokumentasjonspraksis
Etter timene gjør jeg notater som du kan få se og gå gjennom sammen med meg når du måtte ønske det. Notatene er anonymisert. Notatene oppbevares nedlåst.

Klagerett
Du har en klagerett over min yrkesfaglige adferd til Norsk Gestalt Forening. Du finner informasjon om klageordningen på http://ngfo.no under menyvalget «Etiske prinsipper og klageordning»

Opptak / Filming eller observasjon
Det kan ikke gjøres opptak, filming eller observasjon av timen uten at det foreligger en skriftlig avtale om dette mellom deg og meg.

Last ned som PFD